"Bên dưới lớp vỏ lịch sự đạo mạo, chúng ta thực chất chỉ là đám người tối cổ mang trong mình những khao khát rất ban sơ." - Winton.

Blog Huỳnh Quốc Đạt